آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

برای سلامتی و تعجیل در فرج سرور و مولایمان امام مهدی (عج) صلوات.

آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

برای سلامتی و تعجیل در فرج سرور و مولایمان امام مهدی (عج) صلوات.

آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

بسم الله الرحمن الرحیم
وبی که مشاهده می کنبد مجموع پرسش و پاسخ هایی است که امکان دارد برای یک فرد پیش بیاید. سوالاتی که ممکن است در حوزه دینی یا خارج از آن باشد. امید آن را داریم که توانسته باشیم قدمی هرچند کوچک و ناچیز در اشاعه اسلام برداشته باشیم. و در نهایت توانسته باشیم مقدرات ظهور آخرین منجی بشریت حضرت امام مهدی (عج) را فراهم کنیم. به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که صد البته نزدیک است

پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

پرسش:

ویژگی های منجی عالم بشریت از دیدگاه مسیحیت چیست؟

پاسخ:

تمام اقوام جهان در انتظار یک رهبر و منجی بزرگ به سر می برند که هر کدام او را به نامی می خوانند، ولی همگی در اوصاف کلی و اصول برنامه های او اتفاق نظر دارند.
بنابراین بر خلاف آنچه شاید بعضی می پندارند مسالة ایمان به ظهور یک نجات بخش بزرگ اختصاص به اعتقاد مسلمانان نداشته، بلکه اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که این یک اعتقاد عمومی و قدیمی در میان همة اقوام و ادیان شرق و غرب است.
در بین بودائیان، زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان از منجی با نام های گوناگون یاد شده است حتی کسانی هم که پیرو هیچ کدام از شرایع آسمانی نمی باشند در ظلمات بیدادگری و ناامنی به انتظار یک مصلح عمومی و منجی جهانی به سر می برند که روزی خواهد آمد و جهان را از هر ظلم و شرارت نجات خواهد داد.(1)
در دین مسیح اعتقاد به بازگشت حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ در استمرار تعالیم آسمانی مسیح تاثیر داشته است.
قسیس فندراکمانی مسیحی در ص 271 میزان الحق بسی اصرار و پافشاری دارد که مورد بشارت در این قیام جهانی خود مسیح علیه السلام است که در آخرالزمان از آسمان فرود می آید و زمام امور بشریت را به دست می گیرد. چنانکه آیاتی از انجیل که به نزول مسیح علیه السلام در زمان آخرالزمان بشارت می دهد را بر این دعوی گواه می گیرند.
مسیحیان معتقدند که آن حضرت بعد از به صلیب کشیده شدن از قبر برخاسته به آسمان رفت و در آخر الزمان مراجعت خواهد نمود.(2)
در مکاشفات یوحنا پس از آنکه اشاره به ولادت منجی عالم بشریت شده به برخی از خصوصیات و ویژگی های آن نیز اشاره شده است:
1. ویژگی اول آن را قائم به شمشیر خوانده که با عصای آهنین بر بشریت حکومت کند.
2. منجی که دشمن فکر می کند مرده است و نمی تواند کاری انجام دهد ،بر می گردد و بشریت را نجات می دهد.
3. نشانه ها و ویژگی هایی که در کتب عهد جدید (اناجیل و ملحقات) آن از جمله در انجیل متی فصل 24 آمده است که برق از مشرق بیرون می آید و تا به مغرب ظاهر می گردد. آمدن فرزند انسان نیز چنین است. خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهای آسمان که می آید با قدرت و جلال عظیم.
4. در مکاشفات آخرالزمانی مسیحی، پایان جهان یگانه خواهد بود. فقط یک بار صورت خواهد گرفت همان گونه که تکوین عالم تنها یکبار صورت پذیرفته است.
5. در انجیل متی و مرقس و لوقا نیز مفصلاً حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ بشریت را امر به انتظار روز موعود و فرارسیدن منجی عالم بشریت با علامات عظیم آسمانی نموده است.
6. در انجیل لوقا نیز از قول حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ آمده است: «کمرهای خود را بسته و چراغ های خود را افروخته دارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود می کشد که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هر وقت بیاید و در را بکوبد بی درنگ برای او باز کنید.»(3)
و نیز در عهد جدید بیانات و اشاراتی راجع به ظهور منجی عالم بشریت شده است مانند ابواب 11 و 12 مکاشفات یوحنا که مطابق است با اشارات کتب عهد عتیق.
به هر حال فطرت و نهاد آدمی به وضوح صدا می زند که سرانجام صلح و عدالت جهان را فرا خواهد گرفت و بساط ستم بر چیده می شود، چرا که این خواست عمومی انسان هاست.(4)
نکتة بسیار قابل تامل که در جهان مسیحی و ادیان الهی مطرح می شود، این است که دورة مقدم بر پایان جهان که آخرالزمان بلافاصله پس از آن خواهد آمد، زیر حکم و فرمان منجی عالم بشریت خواهد بود.
منجی عالم بشریت با تمامی علامات و خصوصیات توسط وحی و انبیاء الهی معرفی شده و جای تردید برای صاحبان عقل و علم باقی نگذارده است.با اندک تأمّلی در بشارت فوق می توان نتیجه گرفت که مقصود از فرزند انسان، بزرگ ترین نمونه انسانیت و شاخص ترین مولود عالم انسانی، کسی جز مهدی ـ علیه السلام ـ نیست که تمامی امت ها، دور او گردآیند و زمام امور را در کف با کفایت خود بگیرد. به ویژه علمای انجیل اگر بر حسب فرمان حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ پرده های تعصب و تاویلات نابجا را از گوش دل به کنار بزنند و با نظر حق بین خود بنگرند می بینند که حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ از چه کسی بشارت می دهد.(5)
آنچه از عقیدة مسیحیت در مورد منجی عالم بشریت مطرح است این که حضرت مسیح علیه السلام مصلح جهانی و موعود عالم می باشد در این عقیده می توان گفت که آنها برخی از واقعیت های مربوط به منجی عالم بشریت را یا نمی گویند و یا انکار می کنند.پاورقی:

1. محمدی، صادق، بشارت عهدین، ناشر دارالکتب اسلامی، چاپ چهارم، 1362، ص261 ـ 263.
2. همان، ص 261.
3. عهد جدید، ترجمه یونانی، انتشارات انجمن کتاب مقدس، چاپ دوم، 1978م، ص669.
4. رابرت ا. هیوم، ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالکریم گواهی، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1373، ص351.
5. ریچارد بوش، جهان مذهبی (ادیان در جوامع امروز)، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1374، ج2، ص360.

  • ۹۴/۰۹/۰۲
  • علیرضا شکوری