آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

برای سلامتی و تعجیل در فرج سرور و مولایمان امام مهدی (عج) صلوات.

آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

برای سلامتی و تعجیل در فرج سرور و مولایمان امام مهدی (عج) صلوات.

آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

بسم الله الرحمن الرحیم
وبی که مشاهده می کنبد مجموع پرسش و پاسخ هایی است که امکان دارد برای یک فرد پیش بیاید. سوالاتی که ممکن است در حوزه دینی یا خارج از آن باشد. امید آن را داریم که توانسته باشیم قدمی هرچند کوچک و ناچیز در اشاعه اسلام برداشته باشیم. و در نهایت توانسته باشیم مقدرات ظهور آخرین منجی بشریت حضرت امام مهدی (عج) را فراهم کنیم. به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که صد البته نزدیک است

پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

پرسش:

لطفاً توضیحاتی دربارة فرقة کاملیه و نظرشان در مورد صحابه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ ارائه فرمائید؟

پاسخ:

با مراجعه به کتاب های ملل و نحل و فرق و مذاهب اسلامی، فرقه های زیادی به چشم می خورد که با انحراف از راه ثقلین، دارای عقاید باطلی شده اند که با هیچ یک از اصول واقعی اسلام ناب مطابقتی ندارند. گرچه با گذشت زمان اکثر این فرقه ها منقرض شده اند. از جملة ی این فرقه ها، فرقة کاملیه است. در رابطه با این فرقه اقوالی هست که برخی از آنها را نقل می کنیم:
1. این فرقه از غالیان(1) و منسوب به رهبرشان ابوکامل معاذ بن الحصین النبهانی هستند. آنها صحابه را به خاطر ترک بیعت با حضرت علی ـ علیه السلام ـ تکفیر می کنند و همچنین معتقدند که حضرت علی ـ علیه السلام ـ بدلیل ترک جنگ با کسانی که با حضرتش بیعت نکرده اند، کافر شده است. و این در حالی است که در حق آن حضرت غلو کرده، و می گویند: امامت نوری است که از شخص به شخص دیگر منتقل می شود. آن نور در شخص نبوت است، و در شخص دیگر امامت و چه بسا امامت در شخص، به نبوت تبدیل شود. و این فرقه به بدترین مردم منسوب هستند.(2)
2. فرقة کاملیه می گوید: یاران پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به علت مخالفت با نص جلی(3) که در غدیر خم دربارة علی ـ علیه السلام ـ رسیده بود، کافر شدند. و علی ـ علیه السلام ـ هم از روی تقیه، از جنگ با ایشان صرف نظر کرد که او نیز کافر شد. و معتقدند آن حضرت کشته نشده، بلکه زنده است و به آسمان صعود کرده، و رعد صدای ایشان و برق تازیانة اوست و به دنیا باز خواهد گشت و دشمنان خودش را خواهد کشت.(4)
از جمله باورهای اینها این است که همانند شیطان، معتقدند که آتش از خاک افضل است. و از رجال معروف اینها (بشّار بن برد) یکی از شاعران معروف این فرقه می باشد. علی ـ علیه السلام ـ و صحابه را کافر می داند. به دستور مهدی خلیفه عباسی وی را به خاطر ترویج عقاید فاسد در دجله غرق کردند.(5)
با توجه به عقایدی که از این فرقه ذکر گردید. هیچ یک از عقاید و رفتارهای اینها را قرآن، پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ تأیید نکرده و این فرقه از جرگة مسلمانان خارج و کافر هستند. آن گونه که خداوند در آیه شریفه ای دربارة لهو و لعب می فرماید: ای رسول آنان را که دین خود را بازیچه و هوسرانی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریب داده، بحال خود واگذار، همین قدر به آنها تذکر بده که هر کس به عاقبت عمل خود گرفتار می شود.(6)
و امام صادق ـ علیه السلام ـ در این باره می فرماید: گوش دادن به غنا و لهو، نفاق را در قلب می رویاند، چنانچه آب زراعت را می رویاند.(7) ولی فرقة کاملیه برخلاف آیات و احادیث، گوش دادن به غنا و لهو را عبادت می دانند. و در مورد حضرت علی ـ علیه السلام ـ راه غلو را پیش می گیرند.
احادیث رسیده مسلمانان را به کسب روزی حلال و تحصیل علم، سفارش می کنند. چنان چه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ می فرماید: طلب علم بر هر مسلمانی واجب است.(8) و امام صادق درباره کسب روزی می فرماید: هر کس به دنبال کسب روزی برای خانواده خود برود، مانند مجاهدی است که در راه خدا جهاد می کند.(9)
ولی فرقة کاملیه بر خلاف این احادیث ترک کسب و کار به خاطر رسیدن به دنیا را، واجب می دانند.
عبدالقاهر می گوید: من از دو جهت کاملیه را کافر می شمارم: یکی این است که آنان همة صحابه را بدون استثناء کافر می شمارند، و دیگر اینکه آتش را از خاک برتردانسته و از قول شیطان تبعیت می کنند.(10) و غیر از اینها نظریات دیگری در مذمت این فرقه وارد شده است.پاورقی:

1. غالیان بر گروهی اطلاق می شود که در مورد حضرت علی ـ علیه السلام ـ قائل به الوهیت و... شدند.
2. شریف یحیی الامین، فرهنگ نامة فرقه های اسلامی، ترجمه محمدرضا موحدی، بیجا، بی نا، بی تا، ص 223.
3. نص جلّی نصی که پیامبر صراحتاً حضرت علی را از جانب خدا به پیامبری برگزیده است.
4. طوسی، خواجه نصیرالدین، تلخیص المحصل، ص 49-48، مشکور، محمدجواد، سیر کلام در فرق اسلامی، ص 273.
5. عبدالمنعم الحفنی، موسوعة الفرق و الجماعات، انتشارات مکتبة مربولی، ص 529.
6. انعام:70.
7. کلینی، الکافی، ج 6، ص 431.
8. صابری یزدی، علی رضا، الحکم الزاهره، بی جا، انتشارات مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا، ص 22.
9. مشکور، محمدجواد، ترجمة الفرق بین الفرق، ص 30-29.
10. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367 هـ ، ج 5، ص 88.

  • ۹۴/۰۹/۰۶
  • علیرضا شکوری