آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

برای سلامتی و تعجیل در فرج سرور و مولایمان امام مهدی (عج) صلوات.

آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

برای سلامتی و تعجیل در فرج سرور و مولایمان امام مهدی (عج) صلوات.

آخرین منجی هستی (منتظران ظهور)

بسم الله الرحمن الرحیم
وبی که مشاهده می کنبد مجموع پرسش و پاسخ هایی است که امکان دارد برای یک فرد پیش بیاید. سوالاتی که ممکن است در حوزه دینی یا خارج از آن باشد. امید آن را داریم که توانسته باشیم قدمی هرچند کوچک و ناچیز در اشاعه اسلام برداشته باشیم. و در نهایت توانسته باشیم مقدرات ظهور آخرین منجی بشریت حضرت امام مهدی (عج) را فراهم کنیم. به امید ظهور مولا و سرورمان حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که صد البته نزدیک است

پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

پرسش:

عدم اعتماد به نفس و حساس و زود رنج بودن موجب شده در بسیاری از امور زندگی عقب بمانم. لطفاً مرا راهنمایی فرمائید؟

پاسخ:

قبل از هر بیان هر مطلبی لازم است اشاره شود که حلات ویژگیهای غیر معمول می توانند علائمی باشند از مسائلی که لازم است توسط یک متخصص به شکل حضوری بررسی شوند لذا ما بکاتی در زمینه اعتماد به نفس بیان می کنیم چنانچه با بکار گیری چند ماهه نکات ارائه شده بازعلائم ذکر شده راحس کردید به شکل حضوری به یک متخصص بالینی مراجعه کنید.
مقدمه:زندگی فرایندی پیچیده و فراگیر است که اگر مسیر خود را در جهت کمال و تعالی سیر نماید، خود شکوفایی، خلاقیت و اعتماد به نفس انسان متبلور میشود. برای شکوفایی استعدادهای بالقوه و دستیافتن به عزت نفس و اعتماد به نفس باید مهارتهای خوب زیستن را آموخت و آنها را در متن زندگی بهکار گرفت. امروزه انسان اگر نتواند تحلیل و تفسیر درست از رخدادهای زندگی و جهان داشته باشد، قطعاً محکوم به شکست و ناامیدی و احساس حقارت خواهد شد. بنابر این باید سعی کرد راههای تقویت آن زا آموخت.

مهارتهای افزایش اعتماد به نفس.اعتماد به نفس از صفات برجستة‌ غیر ذاتی و اکتسابی انسان است. بنابراین اگر مدتهای طولانی هم بهگونهای رفتار کرده باشید که اعتماد به نفس شما سرکوب شده باشد و در نتیجه به شکستهایی منجر شده باشد، باز میتوانید با تمرین و ممارست بذر اعتماد به نفس را در وجودتان بکارید و بپرورانید.
برای تقویت اعتماد به نفس و فراهم نمودن زمینة موفقیت و پیشرفت در زندگیتان به این اصل عمل نمایید:
1. نسبت به خود دید مثبت داشته باشید! جنبههای مثبت خود را در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که اگر نقاط ضعفی دارید، مطمئناً در قبال آن نقاط قوّتی نیز دارید، به گذشتة‌ زندگی خویش نگاه کنید، لیستی از نقاط قوّت، پیشرفتها و موفقیتهای خود حتی کوچکترین آنها تهیه نمایید.
2. عذر تراشی نکنید! پس از آنکه جنبههای مثبت خویش را شناسایی نمودید، سعی کنید بیشتر روی آن جنبهها متمرکز شوید و آنها را در خویش تقویت کنید. هیچگاه نگویید من ذاتاً اینطور هستم و امکان ندارد که در زندگیام موفق شوم، بلکه یقین و باور داشته باشید که میتوانید با تکیه بر نیروی ایمان و توکل و استمداد از خداوند، به موفقیتهای چشمگیر در زمینههای مختلف نایل شوید. در این خصوص سرگذشت انسانهای موفق و آثار آنان را مطالعه کنید.
3. اگر کار اشتباهی انجام دادید، بهجای سرزنش خود، عمل خود را سرزنش کنید! هیچ انسانی به جز معصومین ـ علیهم السّلام ـ خالی از اشتباه نیست. بنابراین اگر شما هم بهنظر خود در گذشته مرتکب اشتباهی شدهاید، میتوانید جبران کنید، میتوانید با عبادت و معنویت، شخصیت مصنوعی خویش را پایهریزی نموده و با اعمال خوب و شایسته سعادت خویش را تأمین کنید.
4. از سرزنش کردن مکررّ دیگران بپرهیزید! اگر مدام از دیگران انتقاد کنید، دیگران نیز مرتب از شما انتقاد خواهند کرد و باعث کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس شما خواهد شد.
5. واژهها و جملات منفی! نظیر «من همیشه شکست میخورم» ، «آدم ضعیفی هستم» ، « هیچ کاری از من بر نمیآید» را هرگز بر زبان نیاورید. باید در فرهنگ خود، واژهها را بهگونة دیگر معنا کنید. بجای «نمیتوانم» ، «فکر نمیکنم قبول شوم و مؤفق گردم» بگویید: «سعی خواهم کرد» ، « انشاءاللّة قبول میشوم و مؤفق میشوم». اینگونه تلقینها قطعاً در افزایش اعتماد به نفس شما مؤثر است.
6. به صحبتها و ارزیابیهای منفی دیگران نیز گوش ندهید! اگر اطرافیان میگویند «تو نمیتوانی» ، «تو لیاقت فلان کار را نداری» و... از آنها اجتناب کنید و ناشنیده بگیرید.
7. همیشه تبسمی بر لب داشته باشید! اولین نماد و نشانة اعتماد به نفس، رضایتخاطر است. خصوصاً هنگام وقوع مشکل و روابط اجتماعی با دیگران لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن باعث آرامش درونی و بهبود روابط اجتماعی انسان میشود.
8. هر نوع وابستگی جز به خداوند، ضد اعتماد به نفس است! خود را تحت هیچ عنوانی، به هیچچیز و هیچکس وابسته نکنید. بیان جملاتی نظیر «من نمیتوانم بدون تو زندگی کنم» نشانة ضعف، بیاعتمادی و غیر قابل اطمینان بودن شما است. سعی کنید با توکل و استمداد از خداوند، وابستگی خود را از دیگران قطع نمایید. اگر توجه داشته باشید که خداوند شما را تنها نمیگذارد، و در تمامی کارها شما را کفایت میکند، از روحیة بالا و اعتماد به نفس قوی برخوردار خواهید شد. خداوند فرموده است: «کسی که بر خدا توکل کند، خداوند او را کفایت میکند(1)»البته دلبستگی به افرادی که خدا گفته با آنها پیوند بر قرار کنیم اعتماد به نفس ما را افزایش می دهد.
9. برای دستیابی به اعتماد به نفس ابتدا هدفهای کوچکتر را انتخاب کنید! تا بتوانید آسانتر به آنها برسید، هدفهای بزرگ را نیز به هدفهای کوچکتر تقسیم کنید و مرحله به مرحله سعی کنید به هدف بزرگتان برسید.
10. مسؤلیتپذیر باشید! در ابتدا مسؤلیتهای کوچک و جزیی را بر عهده بگیرید، و سریع و خوب انجام دهید، در این صورت احساس خودباوری میکنید و میتوانید از عهدة مسؤلیتهای بزرگتر برآیید.
11. همیشه با خداوند ارتباط داشته باشید! این ارتباط مایة قدرتمندی و احساس توانمندی در شما میشود، ارتباط با خدا از ترس و اضطراب شما میکاهد. خداوند در قرآن فرموده است: اَلَا بذکراللّه تطمئن القلوب(2)
وقتی با این روشها توانستید اعتماد به نفس را در خویش تقویت کنید، قطعاً آمادگی پیدا میکنید که روابط خود را با دیگران اصلاح نمایید و رابطة سالمی برقرار کنید.پاورقی:

1. طلاق:3.
2. رعد:28.

  • ۹۴/۰۹/۲۸
  • علیرضا شکوری